السلام علیك یا بن النبی المصطفى , السلام علیك یا بن علی المرتضى ، السلام علیك یا بن فاطمة الزهراء , السلام علیك یا بن خدیجة الكبرى , السلام علیك یا بن السادة المقرّبین , والقادة المتّقین , السلام علیك یا بن النجباء الأكرمین , السلام علیك یا بن الأصفیاء المهتدین , السلام علیك یا بن الهداة المهتدین , السلام علیك یا بن خیرة الخیر , السلام علیك یا بن سادة البشر , السلام علیك یا بن الغطارفة الأكرمین ، والأطایب المطهّرین , السلام علیك یا بن البررة المنتجبین , والخضارمة الأنجبین .

برنامه آینده هیئت

عزاداری دهه اول ماه محرم

ویدئوهای برگزیده

ویدئو های برگزیده مجالس هیئت انصارالمهدی (عج) دامغان را در ادامه می بینید

کلیه حقوق مادی و معنوی برای هیئت انصارالمهدی (عج) دامغان محفوظ می باشد.
از انتشار محتویات سایت استقبال می کنیم